Tjenester i forbindelse med administrasjon og drift av skogeiendommer.